Học Guitar cấp tốc có thể đệm hát các nhạc điiệu?


Học Guitar Cấp Tốc Có Thể Đệm Hát Tất Cả Các Điệu Không? SEAMI cho tôi hỏi là khi học xong chương trình cấp tốc thì liệu tôi có thể đệm hát được tất cả các điệu hay không?Trung Hải (hainguyen92@………) Trả lời:Chào anh!Chương trình cấp tốc là chương trình ngắn hạn, chỉ diễn ra trong […]

Share :