Dành Cho Newbie: Bắt Đầu Bói Bài Như Thế Nào ?


1. Chọn Mua Tarot Bước 1: Nên đọc sơ qua các vấn đề sau: – Phân Loại theo lịch sử – Phân Loại theo hình vẽ. Bước 2: Xác định rõ cho bản thân mình các vấn đề sau:- Muốn mua loại Tarot nào: Loại cổ, Loại huyền học, Loại thông dụng ? – Muốn mua loại hình […]

Share :